لینک عضویت در کانال تلگرام  جشنواره تولید  ملی محتوای الکترونیکی

کلیک نمایید

 
 
 
 
 
 
 
نحوه ی شرکت:

.1 مطالعه شیوه نامه جشنواره

.2 تکمیل فرم شرکت در جشنواره در سایت www.soodeh.com

.3 دریافت و ذخیره نسخه چاپی از فرم

.4 تحویل یک نسخه از محصول تولیدی همراه با نسخه چاپی فرم تکمیل شده، به دبیرخانه جشنواره (مجتمع آموزشی سوده)

به آدرسخیابان اشرف اصفهانی ، نرسیده به پل همت ، انتهای خیابان شهید قموشی، مجتمع آموزشی سوده ( روابط عمومی دبیرستان ، واحد IT)

 

برای دریافت فرم اینجا کلیک نمایید