نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
شماره شناسنامه*  
پایه
تلفن ثابت 1*  
1- متقاضي پيش ثبت نام در مقطع خانه كودك(متولدین نیمه دوم 1392و نیمه اول 1393)  
2- متقاضي پيش ثبت نام در مقطع پيش دبستان(متولدین نیمه دوم 1391 و نیمه اول 1392)  
3-مهمترین دلایل انتخاب سوده برای شما(کیفیت خدمات آموزشی،محیط علمی_آموزشی ،مسافت و ...)  
4-از چه طریقی با این مجتمع آشنا شدید(بروشور تبلیغاتی،وب سایت،معرفی دانش آموزان یا اولیا سوده و ...)*  
تلفن همراه*  
تلفن همراه*  
نام مدرسه
 


مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
پایه
تلفن ثابت 1
1- متقاضي پيش ثبت نام در مقطع خانه كودك(متولدین نیمه دوم 1392و نیمه اول 1393)
2- متقاضي پيش ثبت نام در مقطع پيش دبستان(متولدین نیمه دوم 1391 و نیمه اول 1392)
3-مهمترین دلایل انتخاب سوده برای شما(کیفیت خدمات آموزشی،محیط علمی_آموزشی ،مسافت و ...)
4-از چه طریقی با این مجتمع آشنا شدید(بروشور تبلیغاتی،وب سایت،معرفی دانش آموزان یا اولیا سوده و ...)

اطلاعات پدر
تلفن همراه

اطلاعات مادر
تلفن همراه

سابقه تحصیلی